Privacy verklaring


Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Bungalowpark Gouden Spar, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een boeking bij ons maakt, gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met u hebben.

Wie zijn wij

Bungalowpark Gouden Spar zet zich in om u een fijne vakantie te bezorgen. Wij verhuren verschillende types accomodaties.

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om uw reservering in orde te maken. U ontvangt van ons geen nieuwsbrieven of andere soorten van promotie. Indien wij leuke aanbiedingen hebben, ziet u dit op onze Facebook-pagina. De redenen waarvoor wij uw (e-mail) adresgegevens aanvullend gebruiken is om extra informatie omtrent uw boeking te verkrijgen, u aan

te schrijven betreffende evt. aankomsttijd of vanwege een betaling waarvan wij de ontvangst willen

bevestigen of welke wij nog niet hebben ontvangen. Aan het eind van het jaar sturen wij u(per mail) een kerstwens. Indien u dit laatste niet wenst te ontvangen, meld u het ons gerust. 

Het maken van een boeking

Wanneer u een boeking maakt voor een van de door ons aangeboden accommodaties registreren wij standaard de gegevens van u die noodzakelijk zijn om de accommodatie aan u ter beschikking te stellen. De accommodaties bieden wij zelf ter verhuur aan, maar worden ook aangeboden door onze partners. In het geval dat u een boeking maakt via een van onze partners, is deze privacyverklaring net zo goed van toepassing. 

Boekingsgegevens

Boekingsgegevens zijn gegevens over de vakantie die u bij ons heeft geboekt, bijvoorbeeld het type accommodatie, aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap en voorkeuren. Om uw boeking in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens in ons reserveringssysteem. 

NAW-gegevens Uw NAW-gegevens hebben wij nodig om uw boeking te kunnen registreren in ons reserveringsysteem en voor registratie in het verplichte nachtregister, maar bijvoorbeeld ook voor het kunnen voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte toeristenbelasting. Wanneer wij bepaalde zaken niet per e-mail naar u kunnen versturen, sturen wij dit per post naar het door u opgegeven adres. 

Telefoonnummer en e-mailadres

De bevestiging van uw boeking ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. Enkele dagen voor aankomst, mailen wij u nogmaals met de vraag hoe laat u ongeveer aankomt en om nogmaals de inchecktijd te bevestigen. Ook vragen wij u dan nogmaals of u wellicht bedlinnen/handdoeken zelf meebrengt of bij ons wilt huren, zodat alles in de door u geboekte bungalow in orde is.  Indien u laat aankomt op ons park en de receptie dicht is, mailen wij u ook een bestellijst van onze bakker indien u van onze broodjesservice gebruik wilt maken. Deze sturen wij u ook per e-mail toe. Wij sturen u ook een mail, wanneer aan een betaling (nog) niet is voldaan om u eraan te herinnering deze betaling over te maken. 

Uw mobiele telefoonnummer staat bij ons geregistreerd. Wij bellen u alleen indien contact nodig is op de aankomstdag wanneer u waarschijnlijk onderweg bent en/of wanneer wij u willen bereiken tijdens uw verblijf op het park. 

Geboortedatum

Wij vragen doorgaans niet naar geboortedata. Wel is het zo dat kinderen jonger dan 4 jaar geen toeristenbelasting betalen, dus wij zullen u wel vragen indien u aangeeft met kinderen te komen of deze kinderen ten tijde van uw verblijf jonger dan 4 jaar zijn.  Ook kunnen minderjarigen bij ons niet zelfstandig een accommodatie boeken. 

Bankrekeningnummer

De betaling voor uw boeking vindt altijd plaats vóór datum van aankomst via bank-overschrijving. Wij doen geen creditcard betalingen. Tijdens uw verblijf, kunt u echter verschillende zaken wel ter plaatse met een creditcard betalen d.m.v. ons pinapparaat. 

Uw bankrekeningnummer registreren wij enkel en alleen voor het terugstorten van de borg. Wij zullen en kunnen nooit een bedrag van uw rekening afschrijven.

Contact

Onze receptiemedewerkers staan u graag te woord indien u een vraag heeft over uw boeking of uw verblijf. Wij bieden u hiervoor diverse contactmogelijkheden. 

Online contact

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website worden uw aanhef, naam en contactgegevens geregistreerd. 

Indien u ons een e-mail stuurt met een aanvraag registreren wij uw gegevens niet in ons computersysteem. Dit gebeurt alleen wanneer tot een boeking wordt overgegaan. 

Telefonisch contact

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt worden gesprekken niet opgenomen. 

Camera-bewaking

Op ons bungalowpark is om veiligheidsredenen cameratoezicht. Er hangen géén camera’s in

onze vakantieverblijven. 

Gegevens die wij van derden ontvangen

Soms ontvangen wij gegevens niet rechtstreeks van uzelf, maar van een andere partij. Wanneer u bijvoorbeeld een boeking voor een van onze accommodaties maakt via een partner van ons, dan stuurt deze partner bepaalde gegevens van u naar ons door. Op deze manier kunnen wij uw boeking registreren en afhandelen. Ook vragen of wijzigingen met betrekking tot uw boeking of verblijf kunnen door onze partners aan ons doorgegeven worden. Alle informatie welke wij van derden ontvangen, kan gecombineerd worden met informatie die door u is verstrekt.

Wij zullen uw gegevens alleen met dergelijke partijen bespreken indien dit relevant is voor de boeking welke u (via deze partner) bij ons heeft gemaakt. 

Wat zijn de grondslagen?

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een boeking. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Bungalowpark Gouden Spar. Wanneer u de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten. 

Verwerking van een aantal van uw gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een aantal van uw gegevens te registreren in het nachtregister. Mochten wij meer gegevens van u willen weten, dan vragen wij altijd uw toestemming hiervoor. 

Aan welke partijen geven wij uw persoonsgegevens door?

De gemeente kan ons vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren, i.vm. de verplichte toeristenbelasting. Hetzelfde geldt voor het geval dat u een boeking bij ons maakt voor een accommodatie die door een van onze partners wordt aangeboden. 

Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met uw gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien. Ook zij zijn gebonden aan de AVG-wetgeving. 

In het geval dat u onverhoopt uw facturen niet tijdig voldoet, zijn wij genoodzaakt om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau of een deurwaarder. De gegevens die noodzakelijk zijn om de vordering bij u te innen, worden doorgegeven aan het incassobureau of de deurwaarder. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacyverklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren.  Uw adresgegevens staan 5 jaar lang in ons boekingssysteem en worden alleen ingezien/gebruikt indien u na enige tijd weer een boeking wilt maken. Het is dan vaak handig dat alle gegevens nog ergens op te halen zijn.  Zoals gezegd sturen wij dan alleen eind van het jaar nog een mail met een kerstgroet/wens. Indien u deze niet wenst te ontvangen laat u ons dit gerust weten. 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Bungalowpark Gouden Spar heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Ons beleid is erop gericht dat alleen die medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Deze medewerkers hebben t.a.v. uw gegevens geheimhoudingsplicht. 

Wat zijn uw rechten?

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering Als uw persoonsgegevens door Bungalowpark Gouden Spar geregistreerd worden, dan heeft u het recht om een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens.  U kunt daarover contact met ons opnemen. 

Als  blijkt dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van Bungalowpark Gouden Spar thuishoren, dan kunt u ons vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kunt u ons 

(e-mail)adres of postadres gebruiken. Wanneer u ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat u niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening. 

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen uw gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming dan niet verder verwerken. 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dit laten weten door ons een e-mailbericht (info@goudenspar.nl) of brief te sturen (Bungalowpark Gouden Spar, Duinweg 102  2204 AW  Noordwijk). Wij zullen ons best doen om uw klacht te verhelpen. U heeft ook het recht om uw klacht neer te bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.